Se hit!

Nu är vi igång med grävandet. Under fliken bilder kommer vi löpande att lägga upp bilder på arbetet.

Välkommen till TLVA Samfällighetsförening.

Samfällighetens ändamål är att projektera, anlägga och förvalta ett gemensamt vatten, optofiber och avloppsnät. Medlem i samfälligheten bidrar i verksamheten genom eget arbete vid byggande och anslutning. När nätet är satt i drift nyttjar medlem det för sin egen fastighet. (utdrag ur stadgarna).


Hej alla!
Du kallas till medlemsmöte onsdag 28 november kl 19.00 i församlingshemmet. Du kommer att få en påminnelse längre fram och då med en agenda.

Punkter som kommer att finnas med på agendan är:

  • Läget för bredbandsbidraget
  • Budget för 2019
  • Avgifter för 2019
  • Regler för intagning av nya medlemmar
  • Läget för intresserade att bli nya medlemmar

Bästa hälsningar
Lennart Westerlund, Ordförande

 

Protokoll från årsmötet
Här kan du ladda ner protokollet från årsmötet den 19 april >>> Protokoll årsmötet <<<

Kallelse till årsmöte
Varmt välkommen till årsmötet för TLVA torsdagen den 19 april kl. 19.00 i Fjärås församlingshem. Mötet beräknas hålla på till ca 21.00. Vi bjuder på fika!

>>> Kallelsen till årsmötet <<<

>>> Valberedning <<<

>>> Verksamhetsberättelse <<<

>>> Regler för intag av nya medlemmar <<<

v

Ny viktigt information om inkoppling mm (klicka på länkarna)

>>> Instruktion till fastighetsägare för inkoppling <<< (ny version 2017-05-24)

>>> Krav på dokumentation <<< (ny version 2017-05-24)

>>> Så här ser dosorna ut för optofiber <<< (inkopplade dosor 2017-09-12)

>>> Regler för intag av nya medlemmar <<< (upplagt 2017-12-14)

-

Protokoll från medlemsmöte

VA-Möte agenda >>>klicka här<<<

Protokoll VA-Möte >>>klicka här<<<

 


Medlemskap.
För att bli medlem i samfällighetsföreningen krävs att du som fastighetsägare fyller i intentionsavtalet och lantmäteriförrättningen och lämnar in dem till styrelsen samt betalar 2.500 kr till samfälligheten på bankgiro: 843-9234. Uppge fastighetsbeteckning vid betalning.

Kontakta styrelsen.
Du kan kontakta styrelsen genom att skicka e-post till: info@tomlimmanasva.se. Om du vill kontakta någon speciell styrelsemedlem så finns alla kontaktuppgifter under fliken styrelsen här till vänster.


20180620_142344 2

-

Intentionsavtal Vanliga frågor Lantmäteriförrättning
Intentionsavtalet som vi vill att du ska fylla i och lämnar eller skicka in till styrelsen finns för nedladdning under fliken Dokument här till vänster. << Klicka här >> Det uppkommer alltid ett flertal frågor under ett sådant här projekt. Vi har samlat alla dessa frågor under fliken Vanliga frågor här till vänster. << Klicka här >> Lantmäteriförrättningen som du måste fylla och lämna in eller skicka till styrelsen finns för nedladdning under fliken Dokument här till vänster. << Klicka här >>

 Välkommen!