Se hit!

Nu är vi igång med grävandet. Under fliken bilder kommer vi löpande att lägga upp bilder på arbetet.

Dokument

 

Viktig information om inkoppling

E-mail till Tekniknämndens ledamöter i Kungsbacka kommun


Två viktiga dokument att fylla i och lämna till styrelsen

Styrelseprotokoll


Stormöten

 

Ekonomiska rapporter


Övriga dokument