Se hit!

Nu är vi igång med grävandet. Under fliken bilder kommer vi löpande att lägga upp bilder på arbetet.

Styrelsen

Om du vill kontakta samfällighetsföreningen men inte vet vem i styrelsen du ska skicka ditt mejl till så kan du använda dig av nedanstående mejladress så återkommer rätt person dig.

Kontakta oss på: info@tomlimmanasva.se

 

Styrelsen och deras kontaktuppgifter

Lennart Westerlund (ordförande)
Mobil: 0730-37 57 50
E-mail: ordforande@tomlimmanasva.se

Lars Lindahl (sekreterare)
Mobil: 0709-57 71 99
E-mail: info@tomlimmanasva.se

Bert Öjerskog (kassör)
Mobil: 0707-99 24 95
E-mail: ekonomi@tomlimmanasva.se

Jonas Örnborg (ledamot)
Mobil: 0704-15 79 00

Kenneth Karlsson (ledamot)
Mobil: 0705-29 17 02

Johannes Dagermark (ledamot)
E-mail: johannes@dagemark.com
Mobil: 0733-70 90 24

Ted Green (suppleant)
Mobil: 0706-97 80 20

Carola Elvborn (suppleant)
E-mail: nickan_alv@hotmail.com
Mobil: 0705-12 65 90

Samfällighetens revisorer
Lisa Gerhardsson
Axelia Ottosdotter