Se hit!

Nu är vi igång med grävandet. Under fliken bilder kommer vi löpande att lägga upp bilder på arbetet.

Vanliga frågor

 

1. Kommer det att finnas möjlighet att dela upp betalningen eller ska allt betalas på en gång?

SVAR: En betalningsplan kommer läggas upp, exakt hur den ser ut vet vi inte ännu. Styrs av när föreningen har utgifter som skall täckas, vilket vi bör ha mycket bättre koll på när detaljprojekteringen är gjord. Det är dock inte alls osannolikt att det kommer bli en uppdelning på tre till fyra inbetalningar under resans gång.

2. Om man har två hus på sin tomt och vill ha vatten och avlopp till båda. Vilka kostnader betalar man för båda husen och vilka betalar man så att säga bara en gång?

SVAR: Så som vi har resonerat i styrelsen gäller principen en fastighet (fastighetsbeteckning), en anslutning (och därmed anslutningsavgift till samfällighetsföreningen). Om man har en fastighet med exempelvis ett gästhus där man önskar VA påverkar det inte antalet anslutningar till föreningen, dock har kommunen en annan syn på detta och tar ut lika många lägenhetsavgifter (se kommunens hemsida för aktuell taxa) som det finns hus på fastigheten med VA anslutning. För hyresfastigheter kan dock andra riktlinjer komma att gälla. Styrelsen diskuterar för närvarande detta.

3. Är vi tvungna att ansluta oss direkt eller kan man vara med och betala stamledningen och koppla in sig vid ett senare tillfälle eftersom vi i dagsläget har ett godkänt avlopp?

SVAR: Det går bra att gå med i samfälligheten nu, vara med att dela på kostnaderna och att vid senare tillfälle koppla in sig på ledningarna. Fördelen med att göra på det här viset är att man får vara med och dela på den lägre ingångskostnaden. Om man skulle vänta med att gå in i samfälligheten (senare än 31 maj 2013) och vid senare tillfälle vill ansluta sig så blir det betydligt dyrare.

4. Vilka kostnader uppstår för den enskilde fastighetsägaren förutom de som går till samfällighetens arbete av stamnätet?

SVAR: Alla arbeten som görs på den enskilda fastigheten står fastighetsägaren för. Alla kostnader som uppkommer utanför den enskilda fastigheten ingår i samfällighetens kostnader som alla medlemmar delar på. Installation och inköp av pump ingår i det som sker på egen fastighet och således skall bekostas av den enskilde fastighetsägaren. Det tillkommer även en kostnad till kommunen, en så kallad lägenhetsavgift *.

5. När skall man gå med i samfälligheten för att få vara med och betala den lägre kostnaden och inte riskera att få betala dyrt i framtiden?

SVAR: Senast den 31 maj 2013 skall 2.500 kr per fastighet vara insatt på samfällighetens konto. Betala till bankgiro 843-9234. Glöm ej uppge fastighetsbeteckning vid inbetalning.

6. Räcker det med att man betalar in dessa 2.500 kr innan den 31 maj 2013?

SVAR: Nej, det räcker inte. Som fastighetsägare måste du även fylla i blanketten som styrelsen skall skicka in till Lantmäteriet. När du fyllt i blanketten så lämnar du den till någon i styrelsen. Denna blankett har alla fastighetsägare fått i brevlådan och som mejl. Den finns även att ladda ner från hemsidan. Även detta skall ske senast 31 maj 2013.

7. Hur mycket kommer allt att kosta i slutändan när projektet är klart?

SVAR: Det vet vi inte. Det beror på två saker: 1. Vilket pris offerterna kommer att landa på. 2. Hur många fastigheter som är med i samfälligheten och kan dela på kostnaderna.

8. När sätter styrelsen igång med att ta in offerter?

SVAR: Senast den 31 maj 2013 skall alla fastighetsägare som vill vara med i samfälligheten betala in 2.500 kr samt lämna in Lantmäteriets blankett till styrelsen. Först då kommer styrelsen att begära in offerter för arbetet att bygga stamledningen.

9. Om vårt avlopp blir utdömt, kan vi då få dispens?

SVAR: Vi har fått ett muntligt besked av Miljö&Hälsa att vårt ärende kommer upp på deras decembermöte 2013 och att vi, medlemmarna i föreningen, därifrån har 9 månaders dispens. Alltså fram till augusti 2014. Om vi skulle behöva mer tid så får vi det, mer eller mindre per automatik. Att göra så är nämligen ”praxis”.

10. Hur gör jag om jag har några frågor angående deltagandet i samfälligheten?

SVAR: Då ska du kontakta någon i styrelsen, antingen via e-post eller så kan du ringa någon av oss och vi lovar att svara på dina frågor så gott vi kan. Våra kontaktuppgifter hittar du här <<< Klicka här >>>


* Denna information har styrelsen fått av kommunen. Lägenhetsavgift (som kommunen tar ut för varje ”lägenhet” på fastigheten) 31 185 (inkl moms) för spillvatten (avlopp) och färskvatten. Väljer man endast en av nyttigheterna (vatten eller avlopp) är lägenhetsavgiften 60 % av grundtaxan, dvs. 22 013 (inkl moms). En normal villa för en familj räknas som en ”lägenhet”. Finns exempelvis två bostadshus på fastigheten som bägge har vatten och/eller avlopp betraktar kommunen detta som två lägenheter osv. För att ta reda på hur det förhåller sig i varje enskilt fall rekommenderas att kommunen (Tekniska kontoret) kontaktas i frågan.